Álláshirdetés részletek itt.

 

ANUNȚ

 

            În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare și ORDIN nr 5.574 din 17 septembrie 2020 privind organizarea și desfățurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de respândirea coronavirusului SARS – CoV – 2.

Școala Gimnazială János Zsigmond cu sediul în Dârjiu, str Principală nr. 408 organizează concurs pentru ocuparea postului didactic:

Denumirea postului

Limba de predare

Nivel

Nr. ore

Statut post

Biologie

Lb.maghiră

Gimnazial

4  

completat cu:

3 Geografie, 2 Educatie tehnologică, 2 Istoria și tradiția minorității, 2 Informatică, 2 Educație socială, 2 Educație plastică, 1 limba latină

vacant

           

Examenul se va desfășură după următorul calendar:

 • septembrie 2022 -Afișarea postului la sediul unității
 • 23-27 septembrie 2022 între orele 900 – 1400 – depunerea și înregistrarea dosarelor la secretariatul unității
 • 28 septembrie 2022 ora 08:00 -11:00 – verificarea dosarelor depuse
 • 29 septembrie 2022 ora 13:00- proba scrisă și interviu
 • 30 septembrie 2022 ora 08:00– afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor – ora 08:00-10:00
 • 30 septembrie 2022 ora 12:00 – rezolvarea contestațiilor și afișarea reziliatelor finale
 • 30 septembrie 2022 – validarea rezultatelor in Consiliul de Administrație al școlii

 

 

           În dosarul de concurs sunt solicitate următoarele acte:

 

   Cerere de înscriere

 • Copii de pe actele de studii
 • Copie carte de identitate
 • Copie după certificatul de naștere sau căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie după cartea de muncă sau extras din Revisal
 • Adeverință medicală din care rezultă aptitudinea candidatului de a preda în învățământ
 • Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și că nu a fost înlăturat din învățământ pentru motive disciplinare prin sau hotărâre judecătorească definitivă.

Testarea se va desfășura conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile preuniversitar de stat, reglementate de Ordinul nr.4959 din 02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Dârjiu, 19.09.2022

Director Dénes Attila

 

Dénes Attila – iskolaigazgató

Képek: János Zsigmond Általános Iskola facebook oldala