Telefon
0266-222005
E-mail
sc.janoszsigmond@eduhr.ro
Cím
Str. Principala, 408, Dârjiu 537075

Iskolánk névadójáról

János Zsigmond (1540-1571)

Iskolánk a nevét az egyetlen unitárius fejedelemről kapta. János Zsigmond (1540-1571), bár katolikusként született, később áttért a református hitre, majd Dávid Ferenc szavainak hatására unitárius lett. Uralkodóként is türelmes volt a más felekezetűekkel szemben, vallotta és hirdette a hit szabad gyakorlásának jogát. 31 éves fejedelemsége alatt jórészt Erdélyt igazgatta. Kiemelkedően művelt uralkodónak számított, nyolc nyelven beszélt, szenvedélyes könyv és zenerajongó volt, néhány hangszeren még maga is játszott. Igazságos fejedelem volt, aki türelme és megfontoltsága miatt is népszerű vezetőnek számított.
János személyének történelmi jelentősége abban áll, hogy Erdély számára kijelölte az utódai által is járható külpolitikai irányt:  Erdély akkor élhet békességben, ha egyrészt a német, másrészt a török barátságát is bírja.

Az ő uralkodása idején alakult ki a fejedelmi hatáskör, s a fejedelemség sajátos intézményei is ekkor születtek meg.

Uralkodása alatt a törvényhozás nyelve a magyar lett, az erdélyi országgyűléseken a rendek tagjai gyakran magyarul beszéltek, sőt az ő idejében egyes törvényeket magyar nyelven fogalmaztak meg.
Intézményünk akkori vezetősége úgy látta, hogy János Zsigmond életútja, gondolkodásmódja példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Településünk nem csak azért különleges, mert majdnem teljesen unitárius felekezetűek lakják, hanem azért is, mert erődtemploma az UNESCO Világörökség része. Szerettük volna tehát, ha iskolánk neve a hitünket és az ahhoz való ragaszkodást is tükrözi.