Telefon
0266-222005
E-mail
sc.janoszsigmond@eduhr.ro
Cím
Str. Principala, 408, Dârjiu 537075

János Zsigmond Általános iskola rövid története

János Zsigmond Általános iskola rövid története

  A János Zsigmond Általános Iskola egyike Hargita megye legkisebb tanintézményeinek. Ennek egyik oka, hogy Székelyderzs és a hozzá tartozó Székelymuzsna is a legkisebb községek közé tartoznak.

A derzsi iskoláról fennmaradt első írásos emlék az 1751-es évre datálható. Bár az unitárius templom parókiáján őrzött dokumentumokban ez az évszám található, szinte biztos, hogy már korábban is folyt a településen valamilyen intézményesített oktatás. Bár a székelymuzsnai diákok napjainkban már Derzsben folytatják gimnáziumi tanulmányaikat, az 1910-1970-es évek között Muzsnában is kijárhatták a nyolc osztályt.

A szocializmus évei alatt, a megnövekedett gyermeklétszám miatt, új iskolaépületre volt szükség. Az új iskola felépítéséhez szükséges pénzösszeget Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a helyi lakosok biztosították. Az építkezés önkéntes munkával zajlott, egy helyi építőmester felügyeletével. Az új iskolában nyolc osztályterem kapott helyet, amelyben ideális körülmények között folyhatott a tanítás. Az új épület ünnepélyes átadására 1981-ben került sor, napjainkban is itt zajlik az oktatás. 1997 – ben az iskola vezetősége kopjafát állítatott az iskola udvarán, az 1848-’49-es forradalom és szabadságharcban elesettek emlékére.

2000-ben újabb mérföldkőhöz érkezett az intézmény, felvette a János Zsigmond nevet. A névadási ünnepségen jelen voltak a falu elöljárói, parlamenti képviselők, tanfelügyelőségi küldöttek és más jeles személyek határon innen és túl. Erre az ünnepélyre iskolacímert, iskola mottót és iskola zászlót hoztak létre az akkori pedagógusok.

Az iskola mottója lett a „Merj gondolkodni”, amely az iskola címerébe is bele lett foglalva. A címer elemei az út, amely a tudás várához vezet, a kulcs pedig azt jelképezi, hogy ha kellő tudást szerzel, megkapod a kulcsot a tudás várához. A zászlót a mindenkori 8. osztályosok a ballagási ünnepélyen adják át a hetedikeseknek, hogy azt majd végzősként ők képviseljék tovább.

Az épület a 2007 – 2008 között egy nagyobb felújításon esett át, amikor új nyílászárokat, padlózat és tető cserét végeztek rajta, valamint átesett egy teljes beltéri festésen. 2008-tól napjainkig nagyobb beruházáson nem eszkö

zöltek az épületen, viszont voltak kisebb megvalósítások, mint pl. 2014-ben új kerítés és kapu állítása, 2017-től térkövezett parkoló – járda, mozgássérült feljáró, mozgássérült illemhelység, fatartó felújítás stb. Az iskola egy 30 áras telken fekszik, tágas udvarral, sportpályával és egy felszerelt játszótérrel. Az épület tágas, optimális termekkel, tornateremmel, könyvtárral és informatikai laborral felszerelve. Egyetlen hiányossága, hogy még mindig fatüzelésű kályhákkal kell megoldani a termek fűtését. Reméljük a közeljövőben sikerül az iskolát központi fűtéssel felszerelni külső támogatások segítségével.

Az évek folyamán az iskolánkból kikerültek tanítók, tanárok, orvosok, mérnökök, papok, jogászok, akikre méltán büszke az intézmény és a falu egyaránt.