Szeptember 13-án elkezdődött a tanév a János Zsigmond Általános Iskola intézményeiben is, Dénes Attila igazgatót kérdeztük az előttünk álló tanévről, terveiről.


Igazgató úr, túlvagyunk egy nem szokványos, a járvány által felforgatott iskolai éven, hogyan indulnak neki az új évnek?
– Teljesen más szemtől szemben lenni a gyermekekkel, tavaly online ballagást szerveztem, ezek a gondolatok is a fejemben jártak, amikor megnyitottuk a tanévet István Adrián polgármesterrel és Demeter Sándor Lóránd tiszteletes úrral az iskola udvarán. A legnagyobb csodának azt tartom, hogy egy új osztályt tudunk indítani, a gyermeklétszám és a tanfelügyelőség is megengedi. Az utolsó percig kérdéses volt, pedig alapos előkészület szükséges mindehhez. Az, hogy végül elhárult minden akadály, reményt ad a folytatásra, hogy
biztosított a helyi oktatás jövője.

– Akadályokat említ. Mi szükséges egy új osztály elindításához?
– Biztosítani kellett egy tantermet számukra, ezt egy raktárnak használt helyiség teljes felújításával tudtuk elérni, aztán fel is kellett szerelni padokkal, az oktatást segítő eszközökkel. Mi még fás kandallóval fűtünk, gondoskodni kellett erről is. Végül több mint tízezer lejes kiadást jelentett ez az intézménynek, de még nagyobb örömöt.

Ezzel párhuzamosan elindult a derzsi óvoda fűtésrendszerének kiépítése is, ott is nagy szükség van a korszerűsítésre, félő volt, hogy a tizenkilenc gyermek valamelyike megégeti magát a kandallóval. Úgy
értesültem, hogy az építkezési engedély is megérkezett, most már egy kivitelező kell, aki mihamarabb elvégzi a munkát.

– Személyi változás történt-e az intézményben dolgozók körében?

– Igen, három helybéli kolléga ment nyugdíjba az elmúlt pár évben, akikre nagyon büszke vagyok, mindig felnéztem rájuk. Ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor azt látom, hogy fontos szerepet játszottak a falu és az iskola életében, mindent megtettek azért, hogy működjön az intézmény. Köszönöm a munkájukat, boldog nyugdíjas kort kívánok nekik! Négy új kolléga érkezett, ilyen fiatalos tanári csapat rég nem volt nálunk. Tőlük azt várom, hogy hozzanak új színt az iskola és településeink életébe, a tenni akarás és a lendület vigyen általuk egy kicsit előre minket is.

– Milyen tervekkel vágnak neki az új tanévnek?

– Régen dédelgetett álmunk a szüreti bált megszervezni az óvodások és kisiskolások számára, hogy kicsit közelebb hozzuk a szülőket az iskolához. A mostani gyermekek szüleinek volt utoljára ilyen rendezvény, így – gondolom – értékelni fogják. Közösséget is kell építeni, közös élményeket adni a községben tanuló gyermekeknek és
szüleiknek, egymásra vagyunk utalva, közösen tudunk létezni csak.

Ha nem csak közösségépítésben gondolkodom, akkor meg kell említeni az intézményünk elé állítandó székely kaput és kerítést, ami, ha sikerül, akkor hatással lesz a faluképre, az iskola épületét is kiemeli.

Dénes Attila intézményvezető bizakodó
A derzsi kultúrház melléképületében lévő óvoda fűtésrendszerét nem cserélték ki a kultúrotthon felújításával, az uniós pályázatból nem tudták finanszírozni ezt a munkálatot. A helyi tanács saját költségvetésből fogja támogatni a korszerű hálózat kialakítását, a kémény megépítését. A beruházás értéke több mint 91 ezer lej.

Dénes Attila – iskolaigazgató

Képek: János Zsigmond Általános Iskola facebook oldala