Az iskola éves munkájáról szóló összegző – értékelő beszámoló alkalmával semmit sem szeretne kihagyni az ember, hiszen az iskola és partnerei közös útjának egy állomását jelenti. A 2017 es esztendő számos változásokat hozott az iskola életében, amelyre azelőtt nem gondoltam volna.

Igazgató cserére került sor 2016 decemberében, ami egy törvény betartatásának a kezdeményezésére jött létre. Ádám Zsolt volt igazgató sokévi kitartó munkáját jó magam 2016. december 20 – án vettem át az iskola pedagógusai javaslatára. Mivel mindez tanévközben került sor, kellőképpen összezavarta az oktatás menetét. Új órarendet kellett készíteni és a bizottságokat is át kellett szervezni. Mindez nem is lett volna oly nehéz, ha nem két iskolában kellett volna mindezt véghezvinni (Kányád és Derzs). De az akadályok nem azért vannak, hogy megtorpanjunk tőlük, hanem azért, hogy sikeresen vegyük azokat. Istennek hála, sikerült minden akadályt áthidaljunk, és a problémákat megoldjuk úgy, hogy a diákok a legkevésbé érezzék meg.

2017 – ben számos új feladat került előtérbe, de a lényeg az iskolai nevelés – oktatás alapfeladata nem változott: olyan alapműveltség elsajátítása, amely biztosítéka annak, hogy tanulóink sikerrel forduljanak az élet kihívásai felé.

Az iskola életében a már megszokott ünnepi események ebben az évben sem maradtak el. Köszöntöttük a nőket március 8 – án, március 15 – én az 1848 – as szabadságharcra emlékeztünk, elbúcsúztattuk a végzős diákjainkat majd a 2016-2017 es tanévet. Áprilisban a Lámpás csapat felhívására tartottuk a Népviselet napját, emlékeztünk Benedek Elek születésére a Magyar népmese napja alkalmából, Muzsnában Márton napot ünnepeltük, és az Aradi vértanukról sem feledkeztünk meg. A muzsnai óvodások és kisiskolások ősszel szüreteltek és csősztáncot jártak ezzel tartva fent a hagyományt. A tanév során diákjaink a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor színház bérletes gyerekelőadásaira jártak. Nem maradt el a sí és a szánkóverseny sem, amely több éves hagyománynak örvend, de sikerül minden évben a Székelyudvarhelyi Városi jégpályára is eljussuk diákjainkkal korcsolyázni. Minden évben megtartjuk a gyerekek karneválját, ami a felső tagozatos diákoknál kezdett „ciki” lenni, de a „kicsik” körében annál érdekesebbé vált az elmúlt években. Évről – évre színvonalasabb maszkok és jelmezek születnek, amelyek az anyukák és apukák kreatív megvalósítását dicséri. Idén is volt Mikulás járás és az angyalt is nagy érdeklődéssel vártuk, hogy aztán egy pompás műsorral zárjuk a 2017 es évet.

Az extracurriculáris tevékenységek keretén belül sokat kirándultunk, kézműveskedtünk, színjátszó versenyen vettünk részt, szabadidő és sport valamint tantárgy versenyen is megfordultunk.

Májusban a Legendáriumi Karneválra iskolánk másodjára jelentkezett. Erre a színjátszásra a meghirdetett elvárásoknak megfelelően készültünk. Maximum 7 perces műsort kellett összeállítani. Értékelték és díjazzák a hulladékból előállított díszletet, az előadásmódot, és szerepjátékot. Mi ezekhez a követelményekhez tartottuk magunkat. És nem volt hiába. A zsűri a 27 iskola jelentkezéséből első helyezettnek a Székelyderzsi János Zsigmond Általános Iskolát találta. Magunk után utasítva, székelyudvarhelyi, vásárhelyi, csikszeredai, kovásznai és azok körzetében levő iskolákat. Ezzel a sikerrel aztán határon kívülre is eljutottunk a helyi Önkormányzat jóvoltából, akik a szereplőket díjmentesen kijutatták a Magyarországi Darány testvértelepülés 25 éves találkozó emlékére, ahol előadtuk színjátékunkat.

A Barangoljunk Székelyföldön nevű program keretén belül diákjainkat a Madarasi Hargitára, Segesvárra, Székelykeresztúra juttattuk el, iskola másként héten az almási barlangoknál túráztunk, valamint a Marosvásárhelyi állatkertet is meglátogattuk.

Részt vettünk az Adj király katonát csoportos vetélkedőn Kányádban, Székelyudvarhelyen megrendezett „Raluca Ripan” Kémia versenyen, majd 25 diákkal a 9. Városi tömegfutáson szaladtunk 4.2 kilométert. Voltunk Kölyökolimpián Kányádban, talajtorna versenyen Nagygalambfalván és ugyan itt részt vettünk a Körzeti Iskolák Vándorkupáján.

A megannyi ünnepély, megemlékezés, programok, kirándulások mellett sikerült néhány területen nagy előrelépéseket véghezvinni.

A székelymuzsnai szülők még a nyár folyamán szombatonként az iskola szépítésén fáradoztak. Az iskola és óvoda tetőzetét „rukitották”, majd az iskola és óvoda omladozó homlokzatát újították fel teljesen. Nagy erőfeszítéseket és áldozatokat hoztak a szülők, a tanítónő és az óvónő, de úgy gondolom minden fáradalmat megért, mert az épületek arculata teljesen megszépült.

Iskolánk sikeresen pályázott a Hargita Megye által meghirdetett Kaláka programban, ahonnan 20000 lejt kapott az iskola a következőkre: Az iskola járdáinak, parkolójának a térkövezésére, az iskola fatartójának és kinti wc nek a felújítására, a muzsnai iskola előterének a lecsempézése és felújítása. Ebben a programban 24 szülő vett részt az ősz folyamán és hat hétvégén sikerült a térkövezéssel végeznünk.

Összesen 140 négyzetméter felületet sikerült újraburkolni, ami nem kis munkának mondható. Rengeteget köszönhetünk az alpolgármesterünknek, a „mesterembereknek” és „segédmunkásoknak”, akik egyébként mind szülők voltak. A fatartó tetejének a felújítását a tavaszra halasztottuk, mivel beálltak a rossz idők és télre nem végeztünk volna. De a szülők ígéretével élve, tavasszal folytatjuk a kitűzött munkát, mivel minden szükséges anyag be van szerezve.

Elindítottuk az iskola tűzvédelmi engedélyének a megszerzését, amelynek elkészült első dokumentációja.

Sikeresen pályáztunk Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez ahol Óvodai játszóterekre és Óvodai eszközökre lehetett pályázatot benyújtani. Ennek a programnak a lefutása a következő év közepére várható.

Közös kirándulást szerveztünk a szülőknek és az iskola alkalmazottainak, amelyen 50 személy vett részt. A kirándulásunk látnivalói a következők voltak: Felsőporumbák – Tündérek völgye, Kerc – Cisztercita apátság, Fogaras – Fogarasi várkastély és városnézés.

Véleményem szerint egy sikeres és eredményes évet zártunk, mert minden nap adott új feladatot és hozott szép eredményeket. Ha magunkhoz és településünkhöz mérjük az iskola fejlődését, akkor megnyugvással tölti el az embert, mert szerintem jó irányban halad. Fölösleges más iskolákkal és településekkel párhuzamot vonni és hasonlítgatni, mert minden településnek más – más erősségei és erényei vannak. Székelyderzs községe Hargita megye legkisebb községe és az iskola is hasonló helyzetben van, mivel az egyik legkisebb létszámmal működő intézmény. Bosszantó, hogy 2 – 3 diák hiánya miatt kell osztályokat összevonni, de ez ellen az itthon maradás és az itthoni iskoláztatás segít – valamelyest. A fentiekben felsorolt iskolai és extracurriculáris tevékenységeken minden diák megkapta a számára megfelelő foglalkozást, reméljük jól érezte magát és a jövőben is aktívan részt vesz programjainkon.  

            Én ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a 2017 es esztendőtől, remélem, hogy a következő év még több megvalósítást fog eredményezni. B.Ú.É.K. !!!

Partnereink voltak a 2017 es esztendőben:

  • Székelyderzs Önkormányzata – tűzifa biztosítása – összevágás, elrakás, tanárok ingáztatása, muzsnai iskola bérének biztosítása, Legendáriumos szereplők díjmentes kijuttatatása Darányba, meszelés – fűtés javítás muzsnában, iskolabusz karbantartása stb.
  • Székelyderzsi Unitárius Egyházközség – Lámpás csapat bevonása: két diák anyagi támogatása (VI. és VII. osztályos diák tanulmányának a támogatása), két érettségiző diák felkészítése érettségire díjmentesen
  • Megyei Tanács – 20.000 lejes támogatása a Kaláka program keretén belül, 5.500 lej a tűzvédelmi engedély megszerzésére
  • Verestoy Attila Alapítvány – Haáz Rezső múzeum látogatása autóbusszal
  • Székelyudvarhelyi Humán Erőforrás – Program – Ünnepre hangolódva
  • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetség és a Magyar állam – tárgyi ajándék az óvodáknak – magyar sarok (fejlesztő játékok, didaktikai eszközök)
  • Szülők – kalákázás a muzsnai iskola homlokzatának felújításán, muzsnai iskola és óvoda tetőzetének a felújításán, a székelyderzsi iskola parkolójának és járdáinak a térkövezése.