Telefon
0266-222005
E-mail
sc.janoszsigmond@eduhr.ro
Cím
Str. Principala, 408, Dârjiu 537075

Scurt Istoric

Scurt Istoric

Școala Gimnazială „János Zsigmond” este una dintre cele mai mici instituții de învățământ din județul Harghita, Comuna Dârjiu fiind cea mai mică comună din județ, ea fiind formată din satele Dârjiu și Mujna

Primele acte scrise despre școala din Dârjiu sunt din anul 1751. Aceste documente se găsesc în arhivele bisericii unitariene, dar este sigur, că a existat educație instituționalizată în localitate cu mult timp înainte de acestă dată. Cu toate că elevii gimnaziali din satul Mujna își continuă studiile în Dârjiu, a existat și acolo învățământ gimnazial, pe baza dovezilor scrise, între anii 1910 și 1976.

În anii socialismului din cauza numărului crescut de copii, în Dârjiu s-a făcut nevoia construirii unei școli noi. Sumele pentru lucrări au fost asigurate de Consiliul Județean Harghita, de Inspectoratul Școlar Județean Harghita și de localnici. Construcția s-a desfășurat prin munca voluntară a locuitorilor sub îndrumarea unui maistru constructor local. Școala cea nouă are opt săli de clase și are toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a procesului de predare-învățare. Inaugurarea construcției noi a avut loc în anul 1981. În zilele noastre procesul de învățământ are loc în acestă clădire. În anul 1997 conducerea școlii a ridicat o troiță în curtea școlii pentru memoria martirilor căzuți în timpul luptelor Revoluției din anii 1848-49.

 

În anul 2000 instituția de învățământ a marcat o altă piatră de hotar adoptând numele principelui transilvănean János Zsigmond. La acestă ceremonie au fost prezenți conducătorii comunei, parlamentari, delegați ai bisericii, ai inspectoratului școlar și alte persoane eminente din țară și de peste hotare. Cu această ocazie s-a creat și inaugurat drapelul și stema școlii conținând motoul „Îndrăznește să gândești”. Elementele stemei sunt: drumul, care conduce la castelul cunoașterii, cheia care simbolizează intrarea în acest castel în cazul în care am dobândit suficiente cunoștințe.Steagul se predă în fiecare an de absolvenții clasei a VIII-a celor din clasa a VII-a pentru a fi purtat și păstrat pe parcursul anului școlar următor și ca viitori absolvenți pentru a fi reprezentat în continuare.

Clădirea școlii a fost reabilitată și modernizată între anii 2007-2008. Cu acestaă ocazie au fost schimbate ușile și ferestrele, acoperișul, precum și pardoseaua. Tot în acest an școlar a primit o reabilitare interioară totală. După anul 2008 nu i s-a administrat nicio investiție majoră, în afară de unele realizări de modernizare minore, ca de exemplu în anul 2014 schimbarea porții, a gardului din fața școlii; iar din anul 2017 s-au efectuat următoarele lucrări: amenajarea unui loc de parcare pavată, trotuar nou pavat, rampă de acces pentru scaunul cu rotile, toaletă pentru persoane cu dizabilități, modernizarea șopronului pentru lemne, și altele.

Școala este situată pe un teren a 30 de ari, având o curte spațioasă, un teren de sport și un teren de joacă echipat cu diferite mijloace moderne de sport. Clădirea este încăpătoare având săli optime pentru activitatea de predare-învățare, cu o sală de sport, o bibliotecă și un laborator de informatică dotat cu calculatoare, videoproiectoare, etc. Singura deficiență care i se poate atribui clădirii este lipsa sistemului de încălzire centrală. Încălzirea în săli este rezolvată prin sobe pe bază de lemne. Să sperăm ca pentru viitor putem aloca sume, prin diferite mijloace, pentru instalarea unui sistem modern de încălzire.

Pe parcursul anilor, mulți dintre elevii instituției de învățământ au devenit: dascăli, profesori, avocați, medici, preoți, ingineri, precum și personalități care au făcut o carieră în viața socială și culturală devenind oameni recunoscuți acasă și peste hotare de care instituția și satul se mândresc în mod justificat.